Bezpečnost

Bezpečnost a prevence úrazů by měla být pro všechny výrobce a dodavatele prvořadá. Kromě vlastních zkušeností je splnění požadavků normy ČSN EN 1176 - 1177 nutností. Tato norma řeší nejen jednotlivé typy vlastních hracích prvků a jejich zkoušky, ale také dopadové plochy a jejich velikost, pokyny pro zřizování, provoz a ůdržbu atd.
Nevztahuje se na hračky, mobiliář ….


Přes veškerou snahu není možné vytvořit zcela bezpečné hřiště a s možností případné malé bolesti je nutno počítat v rámci rozvoje chování dítěte.

U všech našich herních prvků je definována požadovaná dopadová plocha a prostor, který je nutno dodržet v dokumentu " Ochranná zóna " dostupného u každého výrobku ve formátu pdf a doporučený věk dětí.

Po instalaci jsou součástí předávané dokumentce " Pokyny pro kontrolu, provoz a údržbu zařízení "
Zde najdete informace o povinnostech provozovatele, zajištění kontrolní činnosti, roční hlavní kontrole, plánu údržby atd.

[CNW:Counter]